optoelectronics

optika va elektronika birlashmasidan tashkil topgan texnik intizom.